Szkoła Podstawowa

Maths Booster

Maths Booster  - kółko olimpijskie.

Realizujemy rozszerzony program z matematyki w kl. V i VI. Przygotowujemy uczestników do konkursów i olimpiad matematycznych.

Search here