Szkoła Podstawowa

Absolwent Szkoły

Absolwent Szkoły Podstawowej Sokrates

 • posiada odpowiedni zasób wiedzy o własnym kraju i współczesnym świecie

 • jest aktywny umysłowo, ciekawy świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę

 • prezentuje własne poglądy i jest tolerancyjny, szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne

 • reaguje na krzywdę innych

 • jest świadomy historycznej przynależności do wspólnoty europejskiej

 • zdobył podstawowe sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych

 • posiada wrażliwość estetyczną (plastyczną, muzyczną i ruchową)

 • posiada wrażliwość etycznie-moralną

 • jest kulturalny, taktowny, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych

 • jest odpowiedzialny, solidny i obowiązkowy, wywiązuje się ze zobowiązań

 • jest uczciwy, szanuje siebie i innych, własność swoją i cudzą

 • potrafi działać w grupie

 • jest kreatywny i ambitny, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji

 • jest zaradny i rozważny, stara się unikać zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem

 • preferuje zdrowy styl życia

 • korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

 • zna i w sposób właściwy korzysta ze współczesnych technik informacyjnych, komunikacyjnych i mediów

 • jest aktywnie związany ze środowiskiem lokalnym

Search here