Szkoły Sokrates

Wizja MSPS

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates prowadzi działalność edukacyjną od 2009 roku. Od początku jednym z głównych   była nauka języka angielskiego w oparciu o autorskie programy nauczania. Jesteśmy przekonani, iż szersze perspektywy zawodowe są otwarte tylko przed osobami, które potrafią radzić sobie w więcej niż jednej społeczności językowej. Dlatego też, w 2014 roku Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates została jedyną w Polsce, akredytowaną szkołą Uniwersytetu Cambridge. Dodatkowym bodźcem było również stworzenie szkoły dla dzieci inwestorów zagranicznych, podejmujących pracę w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, dla dzieci oficerów (Joint Force Training Centre (NATO)), dla rodzin studentów zagranicznych bydgoskich uczelni oraz dla Polaków powracających np. z Wielkiej Brytanii i Irlandii z dziećmi, które chcą kontynuować naukę w szkole z językiem wykładowym angielskim.

Naszą działalność dydaktyczną i wychowawczą opieramy na przekonaniu, iż szkoła stanowi nierozerwalną wspólnotę uczniów-nauczycieli-rodziców, a dla dobra ucznia i jego podmiotowości jest celem nadrzędnym i niepodważalnym. Jakość wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą jest przez cały czas dla nas procesem najważniejszym, otwartym i stanowiącym podstawę naszej działalności.

Istotą naszych osiągnięć jest również świadomość, iż szkoła musi uczyć tolerancji, szacunku dla praw człowieka oraz wrażliwości na potrzeby innych. Programy wychowawczo-dydaktyczne, które realizujemy są kontynuacją przyjętych przed laty założeń tj.

  • stworzenia warunków do rozwijania samodzielności
  • uczenia niezależności w myśleniu
  • prezentowania własnego zdania i możliwości wyrażania własnych opinii
  • stworzenia warunków sprzyjających rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów i podejmowania przez nich odpowiedzialności za ich rozwijanie
  • stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu odpowiedzialności uczniów za szkolną społeczność
  • zapewnienie warunków organizacyjnych dla rozwijania aktywności w demokratycznie działających strukturach szkolnej władzy
  • stworzenie warunków gwarantujących pomoc uczniom potrzebującym edukacyjnego i wychowawczego wsparcia, wyrównania szans edukacyjnych
  • tworzenie wielokulturowej szkolnej społeczności, uczenie szacunku dla drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia etnicznego, wyznania innej odmienności i różnic
  • rozwijania wrażliwości uczniów na trudną sytuację życiową wielu ludzi w Polsce i na świecie, zwłaszcza na trudną sytuację dzieci, poprzez funkcjonowanie wolontariatów, udział w akcjach charytatywnych i solidarnościowych
  • tworzenie warunków bezpiecznego środowiska bez agresji słownej i fizycznej, a także zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu oraz działań nieuczciwych, nieetycznych.

Podążając za międzynarodowym programem Cambridge i tworząc klasy wielokulturowe chcemy zapewnić uczniom międzynarodowy, otwarty, prestiżowy model nauki w powiązaniu z polską podstawą programową.

Realizacja programu Cambridge zapewnia szeroką i gruntowną wiedzę, umiejętności samodzielnego myślenia i poszerzenia własnych horyzontów oraz umożliwia naukę w międzynarodowej atmosferze. Certyfikaty i dyplomy Uniwersytetu Cambridge są jednymi z najbardziej obiektywnych i prestiżowych będących ukoronowaniem zdobytych wiadomości i umiejętności.

Dyplomy Cambridge uznaje ponad 2800 uczelni, co zapewnia całkowitą swobodę kształcenia się za granicą. Cenione są przez instytucje rządowe, korporacje i organizacje pozarządowe na całym świecie.

Partnerstwo z Uniwersytetem Cambridge jest wizytówką na mapie edukacyjnej Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, kraju oraz dzięki rozwijającej się współpracy i bardzo wysokiej ocenie Międzynarodowych Szkół Sokrates – Cambridge Internationals Schools, również na forum międzynarodowym

Program Cambridge (tą zakładkę mieliśmy usunąć ale może warto w tej poniższej wersji ją zachować, lub tą treść wrzucić jako wyjaśnienie przy podziale klas na klasę z pełnym programem cambridge i częściowym programem cambridge, a pod tą informacją podałabym różnicę pomiędzy tymi klasami)

Międzynarodowe Centrum Edukacji Uniwersytetu Cambridge (Cambridge Assessment International Education) jest największą organizacją na świecie, której celem jest kompleksowa edukacja dzieci i młodzieży z całego świata. Obecnie ponad 10000 szkół jest częścią międzynarodowej społeczności edukacyjnej Cambridge. Kwalifikacje Cambridge są akceptowane przez ponad 1500 instytucji na całym świecie (w tym znanych, prestiżowych uniwersytetów), co umożliwia absolwentom Programu Cambridge kontunowanie edukacji za granicą.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates jest w gronie kilku placówek w Polsce, które po dokładnym procesie weryfikacji zdolności organizacyjnych i dydaktycznych przeprowadzonym przez Dyrektora Cambridge International Examinations Centre, została włączona do globalnej sieci szkół Cambridge International Education.

Jesteśmy siódmą szkołą w Polsce z międzynarodowym programem nauczania Cambridge University i jedyną, która do tej pory uzyskała zgodę na realizowanie międzynarodowego programu nauczania Cambridge University na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej do szkoły średniej.

Według University of Cambridge, nasza szkoła oferuje edukację na najwyższym światowym poziomie. Nasi uczniowie cyklicznie przystępują do międzynarodowych egzaminów, a kadra szkoł bierze udział w szkoleniach oraz zagranicznych konferencjach organizowanych przez Cambridge Assessment International Education.

Search here