Szkoły Sokrates

Powitanie dyrektora

Możliwość kształcenia dzieci jest rzadkim przywilejem, przynoszącym ogromną odpowiedzialność za przekazanie najlepszej, powszechnej edukacji, ponieważ staramy się przygotować młodych ludzi do szczęścia i sukcesu w ich dorosłym życiu. W naszej szkole traktujemy tę odpowiedzialność bardzo poważnie. Dbamy o indywidualizm naszych uczniów i szczycimy się wspaniałą atmosferą, w której wszyscy uczniowie czują się docenieni. 

Żyjemy w ekscytujących i szybko zmieniających się czasach, co oznacza, że zapewnienie wyjątkowego, nowoczesnego i wszechstronnego wykształcenia jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście wyniki egzaminów są istotne i w Sokratesie nasi uczniowie konsekwentnie osiągają doskonałe wyniki w różnych aspektach programu nauczania. Zachęcamy i wspieramy, aby nasi uczniowie wykazywali ambicje zarówno w klasie, jak i poza nią. 

Edukacja powinna być zabawą, a szkoła powinna być pełna szczęśliwych dzieci, które odnoszą sukcesy, te mniejsze i te większe. Odkrywanie talentów naszych podopiecznych uważamy za naszą odpowiedzialność, a poszerzanie ich zainteresowań i rozwijanie ich osobistych cech to nasza misja.  

W tym celu dążymy do budowania zaufania, wytrwałości, tolerancji i integralności. Doskonalimy umiejętności komunikacyjne, pobudzamy twórczość, zachęcamy do pracy zespołowej, a także do krytycznego sposobu myślenia pozbawionego uprzedzeń. Zapewniamy otwartość na drugiego człowieka i na podejmowanie nowych inicjatyw tak, aby nasi uczniowie byli przystosowani do otaczającego nas świata. 

Tradycja jest dla nas ważna i nadal kształtuje niektóre z naszych przewodnich zasad, ale staramy się budować na przeszłości, patrząc w przyszłość. Sokrates jest i pozostanie, szkołą myślącą, która entuzjastycznie wprowadza innowacje i dostarcza wszystkim nowych okazji do rozwoju. 

Z życzeniami wspaniałej edukacji, 

Beata Wójtowicz

Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Sokrates 

Cambridge International School PL 272 

Search here