Szkoła Podstawowa

Piłka nożna

W naszej szkole ta dyscyplina sportowa cieszy się dużą popularnością. W trakcie lekcji uczniowie chętnie uczestniczą w realizacji zadań związanych z piłką nożną, ale ilość godzin przeznaczona na wychowanie fizyczne w szkolnym programie nauczania jest niewielka w stosunku do zapotrzebowania.

Dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom postanowiono urozmaicić i poszerzyć zakres oddziaływania tej dyscypliny na młodzież naszej szkoły. Celami tych zajęć jest wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości), opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu fair-play.

Search here