Szkoła Podstawowa

Maths is fun

Maths is fun.

Kółko olimpijskie. Realizuje rozszerzoną podstawę programową z matematyki w kl. IV. Przygotowuje uczestników do konkursów i olimpiad matematycznych.

Search here