Szkoła Podstawowa

Majsterkowicz D.I.Y.

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i twórczego myślenia; samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań oraz przestrzeganie ostrożności i zasad bezpieczeństwa pracy.

Uczymy się jak prawidłowo i bezpieczne posługiwać się narzędziami urządzeniami i elektronarzędziami orz kształtujemy umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem. Wdrażamy do  rozwijania twórczej inicjatywy ucznia, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.  Kształtujemy wytrwałości, cierpliwości, rzetelności i staranności.  Zapewniamy atmosferę ciepła i życzliwości.

Search here