Szkoła Podstawowa

Język niemiecki

Na koło języka niemieckiego uczęszczają uczniowie klas I-III oraz IV-VI.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów chętnych rozwijające sprawności językowe oraz poszerzające zakres wiedzy z języka niemieckiego.

Search here