Szkoła Podstawowa

Język francuski

Język francuski.

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie uczniów w piękno i specyfikę języka w oparciu o elementy kulturoznawcze.  Zajęcia niewątpliwie wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie. W zakresie tematyki życia codziennego uczeń potrafi zrozumieć główna myśl tekstu słuchanego, zna położenie Francji oraz najważniejsze zabytki Paryża. 

Search here