Szkoła Podstawowa

Kółko plastyczne

Zajęcia koła plastycznego przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć i zapał pracy twórczej.

Uczniowie na zajęciach mają możliwości poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych, doskonalą swój warsztat pracy oraz zapoznają się z kulturą plastyczną. Tworząc prace plastyczne dzieci rozwijają wyobraźnię, kreatywność, odkrywają przyjemność tworzenia, rozwijają zainteresowania i talenty.

Search here