TV

Powrót

Klasa filmowa SOKRATES i Media Studies

11 Październik 2016

Klasa filmowa (I liceum) rozpoczęła w tym roku szkolnym zajęcia z przedmiotu Media Studies (studia medioznawcze) programu Cambridge International Examination.

Odbyło się już kilka pierwszych zajęć, na których uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami medioznawczymi oraz wymaganiami programowymi nowego
przedmiotu.

Wszyscy uczniowie stoją przed podwójnym wyzwaniem. Opanowanie samego materiału oraz mogące pojawić się trudności w warstwie językowej (angielski) będzie wymagało od każdego zaangażowania i systematyczności. Jednak perspektywa ciekawych tematów z dziedziny mediów, tak bliskich dzisiejszej młodzieży, oraz realizacja własnych projektów z pewnością uatrakcyjni proces uczenia się.


Search here