Projekty

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoły Sokrates wdrażają projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”

Od roku szkolnego 2015/16 Międzynarodowe Szkoły Sokrates wdrażają projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Celem naszego działania jest tworzenie warunków fizycznych i społecznych, sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowiu, dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej. Kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego trybu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych. W ramach w/w działań organizujemy akcję m.in. Lśniący Uśmiech Sokratesa. Celem akcji jest promocja profilaktyki w stomatologii, uświadomienie naszym uczniom konieczności dbania o czystość zębów, wyrobienie nawyku stałej kontroli uzębienia, udzielenie wskazówek i zaleceń dot. prawidłowej higieny jamy ustnej oraz wpływu prawidłowego odżywiania na stan zębów. W ramach podjętej akcji „Lśniący uśmiech Sokratesa” podpisaliśmy umowę z gabinetem, który będzie świadczył stałą opiekę stomatologiczną na rzecz uczniów Międzynarodowych Szkół Sokrates. W tym roku szkolnym dodatkowo zrealizujemy projekt „Jem kolorowo, odżywiam się zdrowo’, w celu uzmysłowienia dzieciom jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców.

Międzynarodowe Szkoły Sokrates to siedlisko w którym społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i ich rodzice:

  • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
  • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć przez edukację zdrowotną rozwój osobisty, społeczny i zawodowy
  • zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań przez otwartość, dialog, partnerstwo i współdziałanie.

Search here