Projekty

eTwinning

Międzynarodowe Szkoły Sokrates należą do społeczność szkół w Europie połączonej platformą eTwinning.

Komunikujemy się, współpracujemy i realizujemy projekty ze szkołami w całej Europie. Dzielimy się i czujemy, że jesteśmy częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej.

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko i długoterminowe partnerstwa. Co roku część naszych klas wraz z wychowawcami realizuje projekty edukacyjne w języku angielskim z uczniami z całej Europy, dzięki czemu nasi uczniowie rozwijają swoje wiadomości, umiejętności językowe i zaspokajają ciekawość świata.

Search here