Aktualności

Powrót

Wolontariat

02 Luty 2021

W minioną niedzielę uczennice naszej szkoły, Adrianna Janiszak i Oliwia Warylewska, po raz pierwszy brały udział w Wolontariacie na rzecz WOŚP i zbierały pieniądze. Pogoda nie dopisywała, ale one były bardzo dzielne. Wielkie gratulacje, dziewczęta! Jesteśmy bardzo dumni
Wolontariat jest dobrowolnym działaniem, podejmowanym nieodpłatnie, co dla jednych jest oczywiste, a dla innych jest nie do zaakceptowania. Na decyzje o staniu się wolontariuszem wpływają czynniki osobowościowe oraz społeczno-kulturowe. Opieramy ją zarówno na perspektywie psychologicznej (wewnętrznych pobudkach, pragnieniach), jak i socjologicznej (wpływach otoczenia, postawach promowanych w danej społeczności, kulturze itp.).
Motywacja do zostania wolontariuszem może się wyrażać w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, nadawania mu sensu, samorealizacji.
Psychologowie pośród głównych źródeł zachowań prospołecznych wyróżniają:
1. empatię, rozumianą jako emocjonalny stan współodczuwania, wywołany sytuacją drugiego człowieka,
2. przyswojenie norm, które nakazują działanie na rzecz potrzebujących (np. miłości bliźniego, wzajemności, czy społecznej odpowiedzialności,
3. wytworzenie więzi osobistych (przyjaźni czy sympatii),
4. uznawanie drugiego człowieka za autonomiczny byt i takie też jego traktowanie
(Reykowski J., Kochańska G., 1980).
Jest nam ogromnie miło, że tylu z naszych uczniów angażuje się w tego typu działania!


Search here