Aktualności

Powrót

Szkolenia dla nauczycieli

21 Styczeń 2019

Warsztat pracy nauczyciela i spójne działania dydaktyczne to bardzo ważny aspekt wizji – holistycznej edukacji w naszej szkole.
W ferie odbywały się liczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Realizowany program szkoleń dotyczył m.in. Mindfulness w edukacji, narzędzi TOC w procesie dydaktycznym, elementów edukacji Montessori w klasach 1-3 oraz Kompetencji Kluczowej – uczenia się.


Search here