Aktualności

Powrót

Ślimak Teodoros

20 Listopad 2020
Uczniowie klasy 8 podjęli się wyzwania – połączenia swoich matematycznych i artystycznych umiejętności😍
Ósmoklasiści konstruowali specjalnego ślimaka Teodorosa. Pomysł konstrukcji opiera się na twierdzeniu Pitagorasa. Konstrukcja ta złożona jest z trójkątów prostokątnych, w których jedna z przyprostokątnych ma długość 1, a druga jest równa długości przeciwprostokątnej poprzedniego trójkąta 📐✏️
Uczniowie wywiązali się celująco z zadania! Teraz Wy możecie podziwiać ich prace. ❤

 


Search here