Aktualności

Powrót

Poznań na słodko

14 Maj 2018

Uczniowie drugich klas miały okazję uczestniczyć w wycieczce do Poznania. Udali się do Rogalowego Muzeum , żywego centrum poznańskiej tradycji i kultury. W kameralnej swobodnej atmosferze mieli możliwość uczestniczenia wraz z Rogalowym Mistrzem Wujem Biniem w pokazie wyrabiania Rogali Świętomarcińskich. Dzieci zapoznały się również z
poznańskimi legendami, gwarą poznańską oraz zwiedziły Stare Miasto. Na zakończenie wszyscy otrzymali Certyfikaty Rogalowego Czeladnika. Wycieczka dostarczała uczniom niezapomnianych wrażeń.


Search here