Aktualności

Powrót

Lekcje w muzeum

08 Październik 2018

W naszej szkole kształcimy interdyscyplinarnie i holistycznie. To wspaniałe jak wiele Kompetencji Kluczowych Ucznia można rozwijać na jednej lekcji.

Język polski i historia w Muzeum Wojsk Lądowych.


Search here