Aktualności

Powrót

Dzień Białej Laski

21 Październik 2020

W minionym tygodniu, w dniach 12.10.2020 – 16.10.2020, nasza Szkoła oraz Oddział Przedszkolny wzięły udział w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2020, organizowanej przez K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy
oraz Stowarzyszenie Visus Supremus w Bydgoszczy
Celem uczestnictwa w kampanii było między innymi:
– kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
– zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
– przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
– zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.
W ramach tego uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą i widzą słabo.
Cieszymy się, że mogliśmy poszerzyć naszą wiedzę na ten temat!


Search here