Szkoły Sokrates

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

Sylwia Jurek – nauczyciel muzyki i plastyki

Elżbieta Krenz – zajęcia teatralne

Walerian Krenz – nauka gry na gitarze, zespół muzyczny

Malwina Bielicka – zajęcia teatralne 

 


Search here