Szkoły Sokrates

Formularz rekrutacyjny

  Szanowni Państwo,
  Ze względu na rosnące zainteresowanie naszymi szkołami, w celu optymalizacji wyboru właściwej szkoły oraz klasy, postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten pomoże i usprawni zapisanie kandydata do naszej placówki ułatwiając tym samym przygotowanie najlepszej dla Państwa oferty edukacyjnej.

  Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

  Zapisy do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Sokrates  Kwestionariusz osobowy dziecka:  Adres zameldowania w Polsce:  Dane rodziców (prawnych opiekunów):  Uwagi o uczniu:

  Pozostałe:
  Wymagane zgody


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoły Sokrates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-158) przy ul. J. H. Dąbrowskiego 8; tel. 52 322 20 20,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,
  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO,
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
  Search here