Zajęcia pozalekcyjne

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe to zajęcia kierowane do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach. Podczas lekcji oprócz gier i zabaw typu „berek”, czy „dwa ognie” wdrażane są elementy techniczne różnych dyscyplin sportowych, w celu nauczania m.in. podań, rzutów, chwytów, odbić i skoków.

 

Search here