Zajęcia pozalekcyjne

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia te to połączenie ćwiczeń różnych form zabaw tak aby dzieci korygowały wady postawy.

Podczas zajęć uczniowie starają się wyrobić nawyki prawidłowej postawy, wzmacniają mięśnie posturalne. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, maksymalnie po 10 uczestników, co daje możliwość indywidualnego podejścia do ucznia.

Search here