Zajęcia pozalekcyjne

Koło „Młody Matematyk”

Koło „Młody Matematyk” jest przeznaczone dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej zainteresowanych matematyką, jej historią i zastosowaniem.

Na zajęciach uczniowie w ciekawy i atrakcyjny sposób utrwalają i pogłębiają wiedzę zdobytą podczas lekcji, wzbogacają ją o nowe i  dotąd nieznane informacje. Kółko pozwala na wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania, formułowania i uzasadniania wniosków.

 

Search here