Zajęcia pozalekcyjne

Kółko przyrodnicze „Rośliny i zwierzęta”

Kółko przyrodnicze "Rośliny i zwierzęta" powstało z myślą o dzieciach, które są ciekawe otaczającego świata.

Zajęcia służą poznawaniu, obcowaniu ze światem roślin i zwierząt, jak również umożliwiają dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Poszerzają świadomość proekologiczną. Zajęcia odbywają się nie tylko w sali lekcyjnej, ale też w terenie.

Ostanie zajęcia odbyły się w parku. Dzieci poznały rosnące w nim drzewa takie, jak: dąb, kasztanowiec, lipa, klon oraz pozbierały kasztany i żołędzie, z których powstały piękne ludziki, zwierzęta i inne wymyślone twory dziecięcej wyobraźni.

Search here