Zajęcia pozalekcyjne

Klub naukowy E=mc2

Świat wokół nas jest niezmiernie ciekawy. Doświadczając zachodzące w nim zjawiska, uczeń, z wrodzoną sobie ciekawością, zadaje pytania „Co to jest?, Jak to się dzieje?, Skąd to się bierze?...”.

Działający w szkole Klub naukowy E=mc2 realizuje dwa główne cele:

  • naucza uczniów krytycznego podejścia do doniesień medialnych o kolejnych odkryciach naukowych poprzez m.in. formułowanie właściwych pytań,
  • kształtuje i uzupełnia wiedzę o otaczającym go świecie poprzez aktywny udział w dyskusji i podejmowanie prób wyjaśniania i modelowania wybranych zjawisk.

Przykładowe zagadnienia, którymi zajmują się uczniowie podczas zajęć, to:

  • kiedy powstał wszechświat i czy ma granice? Co wynika z badań naukowych?
  • dlaczego kamienie szlachetne są „szlachetne”?
  • ile waży całe złoto wydobyte przez człowieka na ziemi? Jakiej wielkości byłaby kostka z niego zbudowana?
  • jak można obliczyć liczbę ziaren piasku na plaży?

 

Search here