Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne - zespół wokalny

W ramach zajęć dzieci uczą się piosenek, śpiewają w grupie oraz solowo. 
Swoimi występami urozmaicają również uroczystości szkolne. 

Celem zajęć wokalnych jest:
 - umuzykalnienie dzieci, 
 - rozbudzenie w nich pasji do muzyki,
 - rozwój zainteresowań,
 - zapoznanie z higieną głosu, techniką śpiewania, prawidłową emisją,
 - kształtowanie osobowości uczniów,
 - rozwój słuchu muzycznego,
 - poznanie zasad i terminów muzycznych.

 

Search here