Zajęcia pozalekcyjne

Język japoński

Klub Miłośników Japonii „Otomodachi”

Zajęcia klubu japońskiego stwarzają możliwość poznania podstawowego zakresu słownictwa oraz przydatnych zwrotów w języku japońskim. Głównym celem zajęć jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy na temat obyczajowości, tradycji i kultury Japonii. Ucząc się podstaw języka i pisania znaków nasi uczniowie poznają różne oblicza Kraju Kwitnącej Wiśni, zgłębiają jego przeszłość i teraźniejszość.

Spotkania mają charakter warsztatów, podczas których wspólnie uczymy się rysować w stylu komiksów manga, próbujemy składać orgiami czy tworzyć ikebanę lub przygotowujemy i smakujemy tradycyjne potrawy japońskiej kuchni – koniecznie pałeczkami ohashi.

Fan club of Japan „Otomodachi”

This activity gives the opportunity for learning some basic vocabulary and useful phrases in Japanese. The main objective is to develop individual interest of the students and to gain overall knowledge about Japanese social customs, tradition and culture. By getting familiar with the basis of the language and writing skills in the complex alphabet system our students are introduced to the different faces of the Land of the Rising Sun.

They will study its past and the present. Our club will have the character of workshops, during which we will try to draw manga style comics, create origami or ikebana or prepare and taste traditional dishes from Japanese cuisine - necessarily by ohashi ( chopsticks).

Search here