Zajęcia pozalekcyjne

Piłka nożna

Stale zmieniający się styl życia i środowisko, w którym żyjemy , ujemnie oddziałuje na  nasze zdrowie i rozwój fizyczny.

Zwiększająca się ilość nauki oraz rozwój nowinek technicznych zabierają uczniom coraz więcej wolnego czasu oraz zmuszają do siedzącego trybu życia. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom i oferuje wiele propozycji wzmożonej aktywności ruchowej.

Doskonałą okazją do tego są lekcje wychowania fizycznego, jak również sport i rekreacja w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Jednym z wielu proponowanych zajęć  jest sekcja piłki nożnej prowadzona w dwóch grupach wiekowych. Daje ona dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań tą dyscypliną sportu ale także kształtowanie nawyku aktywności ruchowej potrzebnej w dalszym życiu. Wyposaża również uczniów w niezbędną wiedzę o kulturze fizycznej, zdrowym współzawodnictwie, kształtuje nawyki higieniczne a zwłaszcza nawyk codziennej aktywności fizycznej.

Umożliwia także udział w zawodach i rozgrywkach piłkarskich szkolnych i międzyszkolnych.

 

Search here