Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia techniczne

Młotki, gwoździe, pilniki, przymiary czy wkrętaki, to narzędzia niestraszne naszym uczniom.

Na zajęciach technicznych w przytulnym drewnianym domku z Castoramy, uczniowie korzystają z nich podczas tworzenia wytworów z drewna. Uczy ich to praktycznych umiejętności i bezpiecznego posługiwania się narzędziami. Satysfakcja z gotowych wyrobów jest najlepsza nagroda wysiłku dzieci.

Search here