Zajęcia pozalekcyjne

Warsztaty dziennikarskie – szkolna gazetka „Supeł”

Zespół redakcyjny składa się z kilkunastu uczniów klas 4,5,6 oraz gimnazjum.

Młodzi dziennikarze spotykają się co tydzień na zebraniach redakcyjnych, a potem pracują jak w prawdziwej gazecie - przesyłając materiały drogą mailową. Co miesiąc wydają nowy numer gazetki, w którym znajdują się autorskie teksty, powieść w odcinkach, wiadomości sportowe, krzyżówka itp.

 

Search here