Szkoła Podstawowa

Klasy SP – plan dnia

Klasy I - III

06:30 – 08:30 zajęcia na początek dnia - elementy gimnastyki, zajęcia w świetlicy
08:30 – 14:05 zajęcia dydaktyczne: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, techniczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, język angielski, język chiński, Cambridge, Robotyka i LEGO z przerwą na drugie śniadanie ok. 9.30
11.55 – 12.15
i 13:00 – 13:20
obiad
14:10 – 16:35 zajęcia w kołach zainteresowań: humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych, informatycznych, artystycznych, sportowych, muzycznych
16:35 – 17:00 zajęcia świetlicowe

Klasy IV - VIII

06:30 – 08:30 zajęcia na początek dnia – zajęcia w świetlicy
08:30 – 14:05 zajęcia dydaktyczne
13:00 – 13:20 obiad
14:10 – 16:35 zajęcia w kołach zainteresowań: humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych, informatycznych, artystycznych, sportowych, językowych, muzycznych
16:15 – 17:00 zajęcia w grupach świetlicowych

Search here