Szkoła Podstawowa

Klasa Politechniczna

Klasa politechniczna w SP „Sokrates”

Od 1 września 2015 r. prowadzimy klasę politechniczną z częściowym Cambridge dla dzieci interesujących się matematyką, informatyką i przyrodą. Dodatkowo, dzieci realizują program Cambridge English, który jest prowadzony przez navite speakera w wymiarze dwóch godzin w tygodniu.

Oferujemy uczniom naszej szkoły bogatą i urozmaiconą ofertę zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych zajęć z matematyki, informatyki, przyrody oraz fizyki i chemii. Dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach „Robotyka i lego”, gdzie rozwijają kompetencje informatyczne i techniczne poprzez budowę z klocków Lego Education WeDo, przy współpracy z ROBO projekt oraz manualnych zajęciach z zakresu budownictwa i konstruowania, prowadzonych przez specjalistów z Castoramy, „Mały majsterkowicz”.

Klasa politechniczna z częściowym Cambridge:

Matematyka:

 • autorski program matematyki,
 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia,
 • kółko matematyczne.

Informatyka:

 • rozszerzony, autorski program informatyki,
 • dwie godziny informatyki tygodniowo przez trzy lata,
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów,
 • kółko informatyczne.

Przyroda:

 • autorski program przyrody,
 • kółko przyrodnicze.

Język angielski w programie Cambridge English podzielony jest na:

 • phonics, spelling and vocabulary (fonetyka, literowanie i słownictwo),
 • grammar and punctuation (gramatyka i interpunkcja),
 • reading (czytanie) - fiction and poetry (fikcja i poezja), non-fiction (literatura faktu)
 • writing (pisanie) - fiction (fikcja), non-fiction (literatura faktu), presentation (prezentacja)
 • speaking and listening (mówienie i słuchanie)

Search here