Gimnazjum

Rekrutacja

Rekrutacja do Międzynarodowego Gimnazjum Sokrates

Prawo ubiegania się o przyjęcie do Międzynarodowego Gimnazjum SOKRATES w Bydgoszczy mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w br. szkolnym uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

  1. Uczniowie zainteresowani przyjęciem do Gimnazjum SOKRATES powinni wraz z rodzicem (rodzicami) wypełnić podanie online i umówić się telefonicznie na spotkanie z dyrektorem szkoły.
  2. Celem spotkania jest poznanie kandydata do nauki w naszym gimnazjum.
  3. Decyzja o przyjęciu jest podejmowana po egzaminie pisemnym i ustnym.
  4. Po wyrażeniu chęci nauki w naszej szkole podpisana zostaje umowa o naukę. Jej dopełnieniem jest opłata wpisowego.

Zgłoszenia i zapisy

Przy zapisie do naszej szkoły wymagane są następujące dokumenty:

  • cztery zdjęcia
  • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty
  • zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach, zainteresowaniach i umiejętnościach
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • kartę zdrowia ze szkoły podstawowej.

Dokumenty wymienione w dwóch pierwszych punktach należy składać w Sekretariacie Szkoły w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. kom. 519 841 449. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć po ukończeniu szkoły podstawowej.
Zapraszamy do na indywidualne spotkanie, podczas, którego można uzyskać wszystkie ważne informacje!

Obóz adaptacyjny

Dla naszych nowych uczniów corocznie, na przełomie sierpnia i września organizujemy Obóz Adaptacyjny. Miejscem wyjazdu jest szkolna baza turystyczna w Rafie pod Ostromeckiem. W leśnej głuszy, z dala od wielkomiejskiego zgiełku młodzież ma okazję poznać się ze sobą, nawiązać pierwsze przyjaźnie czy wreszcie po raz pierwszy spotkać się z nauczycielami i spędzić nieco czasu z nowym wychowawcą. Bogaty program zajęć integracyjnych i terenowych pozwala sprawdzić się w różnych sytuacjach. 

Obóz kończy się ogniskiem, na który zapraszamy Rodziców naszych nowych uczniów. To wtedy odbywa się pierwsze zebranie, spotkanie z nauczycielami. Ognisko jest również okazją do nieformalnych spotkań w przyjaznej atmosferze.

Search here