Gimnazjum

Koncepcja szkoły

Międzynarodowe Gimnazjum Sokrates to szkoła, która uzyskała akredytację Cambridge International Examinations i jest równocześnie Międzynarodową Szkołą Cambridge.

Nasza szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i świadomości własnej wartości. To szkoła, w której absolwenci są dumni ze swojej indywidualności, szanują odrębność innych, dążą do duchowego i intelektualnego rozwoju. Znają i przestrzegają normy społeczne, są kulturalni, odpowiedzialni i wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Nasi absolwenci potrafią radzić sobie z nietypowymi sytuacjami w życiu. Główną misją szkoły jest edukowanie naszych uczniów w sposób interdyscyplinarny i międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój młodego człowieka. Nie tylko pokazujemy uczniom sposoby łatwego przyswajania wiedzy, ale również pomagamy im w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

Międzynarodowe Gimnazjum Sokrates to szkoła:

 • znana i szanowana,
 • polecana w środowisku lokalnym,
 • ciesząca się zainteresowaniem ze strony rodziców i uczniów szkół podstawowych.

Dokładamy starań, by wyróżniać się na tle innych szkół takimi cechami jak:

 • realizacja międzynarodowego prestiżowego programu Cambridge
 • bezpieczeństwo i komfort psychiczny uczniów,
 • zgrane zespoły klasowe,
 • integracja młodzieży całej szkoły,
 • zadowoleni z życia, przyjaźnie nastawieni do uczniów nauczyciele, wykonujący swoją pracę z pasją, jednocześnie wymagający,
 • różnorodne imprezy szkolne adresowane do wszystkich uczniów i rodziców,
 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • przyjazny dla ucznia budynek szkoły.

Oferujemy edukację w klasach Cambridge i klasach profilowanych. Absolwenci Międzynarodowego Gimnazjum Sokrates mają także możliwość kontynuowania nauki w Międzynarodowym Liceum Sokrates bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych.

Search here