Gimnazjum

Czym jest klasa Cambridge

Rozwój współpracy międzynarodowej i związane z nim częste wizyty obcokrajowców w Polsce sprawiają, że umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim staje się dla nas niezbędna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci polskich i zagranicznych, wprowadziliśmy międzynarodowy program Cambridge. Tworząc klasy wielokulturowe chcemy zapewnić uczniom międzynarodowy i prestiżowy model nauki. Program Cambridge zapewnia szeroką i gruntowną wiedzę, umiejętność samodzielnego myślenia i poszerzania własnych horyzontów oraz umożliwia naukę w międzynarodowej atmosferze. Głównym założeniem klasy Cambridge jest edukowanie naszych podopiecznych w sposób międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Ważnym aspektem programu Cambridge jest międzykulturowy dialog. W jego realizacji zwracamy szczególną uwagę na propagowanie tolerancji i traktowania odmienności jako wartości oraz upowszechnianie wiedzy o regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych. Edukacja według programu Cambridge pomaga uczniom w pełni docenić świat i różnorodność jego mieszkańców. Umożliwia również podjęcie kolejnych etapów edukacji w całym świecie. Oprócz objętych systemem Cambridge przedmiotów (język angielski, matematyka, fizyka, biologia, chemia) nasza szkoła realizuje także lekcje prowadzone w dwóch językach: program MEN prowadzony w j. polskim dla uczniów będących obywatelami polskimi obejmujący: j. polski, część historii i geografii dotyczącą Polski, natomiast program brytyjski prowadzony wyłącznie w j. angielskim.

Język angielski jest językiem wykładowym wszystkich wybranych przedmiotów wg programu Cambridge. Sam język angielski podzielony jest na:

  • phonetics, spelling and vocabulary (fonetyka, ortografia i słownictwo),
  • grammar and punctuation (gramatyka i interpunkcja),
  • reading (czytanie) - fiction and poetry (beletrystyka i poezja), non-fiction (literatura faktu)
  • writing (pisanie) - fiction (beletrystyka), non-fiction (literatura faktu), presentation (prezentacja)
  • speaking and listening (mówienie i słuchanie)

Realizując program Cambridge w naszej szkole, język angielski jest dla naszych uczniów narzędziem do poznawania świata, a nie tylko przedmiotem szkolnym. Szkoła korzysta z testów postępu Cambridge a egzaminy końcowe ukazują postęp umiejętności naszych uczniów. Z testów sporządzany jest indywidualny raport dla ucznia i jego rodziców z informacją zwrotną o postępach w nauce. Na koniec edukacji w gimnazjum każdy uczeń otrzymuje certyfikat osiągnięć. Po każdym roku szkolnym uczniowie otrzymują także dwa świadectwa: międzynarodowe i polskie.

Search here