Gimnazjum

Dlaczego my?

Tylko u nas:

  • Międzynarodowe certyfikaty Cambridge.
  • Całkowita swoboda kształcenia za granicą – dyplomy Cambridge uznaje ponad 2800 uczelni.
  • Konwersacje z native speaker i visiting guests.
  • Intensywne obozy rekracyjno-językowe w Anglii.
  • Dostęp do platformy e-learningowej.
  • Indywidualne staże językowe w Wielkiej Brytanii.
  • Wymiany grup uczniowskich ze szkołą w Barcelonie i w Kownie.
  • Rozwinięta oferta sportowa, turystyczna i artystyczna.
  • Starannie dobrane programy i metody nauczania, które dają możliwość osiągania najlepszych efektów edukacyjnych przez naszą młodzież.
  • Możliwość kontynuowania programu Cambridge w naszym Międzynarodowym Liceum SOKRATES bez egzaminów wstępnych.

Search here